ljubavni-stihovi-za-razoaranje

Dijamant

Vrlo često ljudi nisu svjesni kakvu dragocijenost imaju pored
sebe,sve dok njihov dijamant ne zasja u tuđim rukama!