Svu ljubav

Svu ljubav, trud i strpljenje, te činjenicu da ste napravili od mene ono što danas jesam, samostalna osoba, bez straha…jer znam da imam sigurnu luku i beskonačnu potporu.