mamina-ljubav-stihovi

<3<3<3

Ja ti se evo u život kunem, ja svoje srce još ne razumem… nemože i neće da te preboli ti što ga rani baš TEBE voli !!!

Svu ljubav

Svu ljubav, trud i strpljenje, te činjenicu da ste napravili od mene ono što danas jesam, samostalna osoba, bez straha…jer znam da imam sigurnu luku i beskonačnu potporu.