sms-ljubavni

Kad sklopiš oči

Kad sklopiš oči svoje, ja cu doći zlato moje, da te ljubim, da te mazim, da te cijele noći pazim, da te čuvam od svih zala jer te volim srećo moja mala!!!

Kad smo

Kad smo pile rekli su pjanci kad smo lutale rekli su lutalice kad smo se ljubile rekli su kurve a kad umremo recice jedino su one znale zivjeti…