Kad sklopiš oči

Kad sklopiš oči svoje, ja cu doći zlato moje, da te ljubim, da te mazim, da te cijele noći pazim, da te čuvam od svih zala jer te volim srećo moja mala!!!