stihovi-za-poljupce

Osećaš li poljupce

Osećaš li poljupce mojih usana, dodir moje ruke, vidiš li što mi radiš, zaspim s tobom, s tobom se budim, šta se sa mnom događa, i ja se čudim.