Mladost

Šta je najljepše na svijetu?
Mladost
Šta je najdraže na svijetu?
Mladost
Šta je sreća?
Šta je radost?
Mladost
Mladost