stihovi-o-kamenu

Kamen

Voli onog ko tebe voli, pa makar bio kamen goli…