Cipele

Guram, turam, ne može da uđe
moja noga u cipele tuđe