3 godine

Evo već 3.ljeto prolazi,od zadnjeg susreta našeg,
osjećam da se više nećemo vidjeti,drugi nas ljudi rastaviše.
Često se sjetim prošlih dana,zaplačem uz svaku pjesmu koja na tebe sjeti,
evo već sam djevojka,kako vrijeme brzo leti.
Još se sjećam onog dana,kad je prestalo sve naše,
iako sam te silno voljela,drugu djevojku za tebe udaše!