Prijatelji postoje

Možda nisu uvek pored tebe možda ih ne vidjaš ćesto, možda imaju probleme svoje, bitno je samo da znaš da te vole i da prijatelji uvek postoje.