nikad-ne-reci-gde-rana-boli-nikad-ne-reci-koga-ti-srce-voli-jer-ljudi-su-zli-ubosce-te-tamo-gde-najvise-boli-i-uzeceti-kog-ti-srce-voli

Nikad ne reci

nikad ne reci gde rana boli nikad ne reci kog ti srce voli jer ljudi su zli ubosce te tamo gde najvise boli i uzeceti kog ti srce voli