Plan

Ovakav je bio plan da te volim cjeli dan ,ali jedan dan je vrijeme kratko a tebe voljeti je bas saltko MA BOLJE MENI BEZ TOG PLANA PA DA TE VOLIM SVAKOG DANA!!!