Srce

Srce je srce crvene je boje, u njemu uvijek ima mjesta za dvoje