DEPRESIJA

Stojim kraj prozora
Pogled mi je tup
Kišne kapi
Kraj mene padaju
A ja mokar
Prazan i nejasan
Prepun bola
Ćutim depresiju
Tužne misli
Kruže mi kroz glavu
Niz bledo lice
Bistre suze liju
U mome oku
Tvoj lik sija
Svešću svojom
Ćutim depresiju
Drhtim, vrištim
Jedem se i grizem
Ali tvoj lik
U mom oku s’ja
Šta da radim
Sada kada patim
Kada moje telo
Trese depresija

Znam, reći ćete
Stegni srce
Umiri telo
Ali suze liju
Kako da se smirim
Kad’ srce lupa
Pogled mi je tup
Ćutim depresiju …