Ljepota

Moja mama je ljepota,
Ona je smisao mog života.
Sa mnom tuguje,
Sa mnom se raduje.
Za svaku žalost moju
Ona ima utjehu svoju.
Pogledam je u oči
I mirno snivam sve noći.
Svakog dana čekam u njezin zagrljaj poći.