Zima

Nekada si brojao moje tragove u snijegu,
još se sjećam njegove topline.
Doticala sam te kao leptir krilima,
da se ne slomiš pod teretom moje ljubavi.
A slomila te mećava života…
Nadjenula sam bijelim snijegovima ime nade,
ime gubitka i ime straha.
Znaš li da Inuiti imaju sto naziva za snijeg?