Zapamti…….

Nema vatre bez suvih drva ni ljubavi kao što je prva