Voli

ne pitaj za mene
pitaj za moje boli
svako će ti reći ona te još voli