Uvek je..

Uvek je bila tu,
i u dobru i u zlu.
nikad me ostavila nije,
ona je sunce sto me greje.
Kad mesec izadje zut,
mama mi pokaze pravi put.
Uvek je tu za mene,
oko moje mame.