Uvijek

Uvijek je bila tu,
i u dobru i u zlu.
Nikad me ostavila,
ona je sunce sto me grije.

Kad mjesec izadje zut,
mama mi pokaže pravi put.
Uvijek je tu za mene
oko moje mame.