U srcu…

U srcu moje mame i moje srce kuca.
Kad njeno kucne tak moje se čuje tik.
Njeno je oko toplo ko oko žutog sunca,
i u tom toplom oku,caruje i moj likkk !! <3 <3 <3