Tata

tata,tata da li znas da te mnogo volim ja ti si meni sreca sva ljubav moja jedina.
tata,tata da li znas da te mnogo volim ja!
<3 VOLIM TE TATA!