Prave rječi

Koliko volim te nemogu ti reći, za to ludilo nema prave rječi! Koliko volim te neću ni da pišem, od broja najvećeg za jedan broj je više! <3