Nemoj da places

Nemoj da places na mom pragu da mi vrata ne povu-ku vlagu