Naše mesto

Svaka ljubav ima svoje mesto a ja se našeg mesta još sećam.