Naša ljubav

Oči tvoje farovi od Fiće ti si moje omiljeno biće naša ljubav vječna biće!!!