Ljubav nema kraja

Ljubav nikada nema kraja ko se voli zauvijek se voli
poljubac je poljubac