Kao

Kao slika bez boje,
Kao bez ladje Noje,
Kao sminka bez karmina,
Kao pumpa bez benzina,
Kao Zemlja bez ljudi,
Kao covek bez cudi,
Kao Sunce koje ne svetli,
Kao vila na metli,
Kao dimnjak bez dima,
Kao bez hladnoce zima,
Kao sumrak bez svitanja,
Kao upitnik bez pitanja,
Kao srce od kamena,
Kao vatra bez plamena,
Kao bez cveca baste,
tako izgledaju deca bez maste.