Dativ

Dativ to je treći padež
kome ili čemu ja pripadam
uvjek njemu.