Ako ti

Ako ti godine oduzmu nadu,
ako ti ljudi ljubav ukradu,
ako ti jednom loše krene,
sjeti se da imaš mene.