<3

u srce sam te zaključala , kad si mi najbolji , onda sam te odbacila , <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3v <3 <3